Welcome to Taiwanese Student Association at LSU
Members and Staff
     Message Board      Photo Gallery      TSA Members and Staff

For New Students

Message Board

Photo Gallery
Name E-Mail  
Hsiu-yu (Grace) Hua    hhua1@lsu.edu ISDS 
Shyang Wen  溫祥  shyangwen@hotmail.com Physics 
Chiung-yin (Joy) Hu  胡瓊尹  chiung_yin@hotmail.com Sociology 
Wen-Yu (William) Shao  邵文譽  wshao1@lsu.edu Biology 
Hsin-Han (Amy) Wang  王星涵  wuliaofonzi@yahoo.com Biology 
Yu-Ling Lee  李宥羚  lyu_ling@hotmail.com Music 
Hsin-Yi Chiu  邱歆詒  maud403@msn.com Music 
Yu-Jei Chou  周云捷  jenny5296@yahoo.com.tw Music 
Ching-Ming Lin  林晉名  clin6@lsu.edu Music 
Min-tzu Chao  趙敏慈  b8811086@yahoo.com.tw Music 
Hsiao-Fen Yang  楊孝雰  rita_yang@seed.net.tw Finance 
Tung-Hsiao Yang  楊東曉  tyang1@lsu.edu Finance 
Fan Chen  陳 凡  fan@global.t-bird.edu Finance 
Yen-Sheng Lee  李炎燊  ylee7@lsu.edu Finance 
Jiun-Lin (Alex) Chen  陳俊霖  jchen7@lsu.edu Finance 
Wei-Hsien Li  李韋憲  wli12@lsu.edu Finance 
Yun-chen Tsai  蔡昀真  yunjen@yahoo.com Business Administration-Management 
Pin Chuan Chen  陳品銓  danchuan@mail2000.com.tw Mechanical Engineering 
Tong-Chai Wang  王棟材  wang3t@hotmail.com EE/Computer 
Chiao-yin Wen  溫喬茵  chiaoyin0723@yahoo.com Psychology 
Jei-Ren Li  李介仁  jie_renli@yahoo.com.tw Chemistry 
Jui-Ching Hsu  徐瑞慶  richard5051@hotmail.com EE 
Szufang Chuang  莊絲芳  szufang12@yahoo.com Human Resource 
Rui-Ting Huang  黃瑞庭  ray0324@yahoo.com.tw Human Resource 
Chiung Ta (Allen) Wu  巫炯達  cwu2@lsu.edu Food Science 
Shih-Yi (Joy) Huang  黃仕宜  shuang3@lsu.edu Theatre 
I-Jen Su  蘇怡仁  iansu@ee.ncku.edu.tw Computer Science